BAŞVURU ŞARTLARI: İlgili ulusal yeterliliklerde belirtilmiştir. Başvuru sırasında aşağıdaki evrakların eksiksiz bir şekilde Ege Vizyon Akademiye ulaştırılması gerekmektedir.

** Başvuru esnasında, adayın işi yapmasına engel oluşturabilecek bir durum ve/veya uzuv kaybı varsa, bu durum başvuru alan personel tarafından BAŞVURU FORMUNDA belirtilir ve başvurusu reddedilir. Gerekirse sağlık raporu istenir.

KESİN BAŞVURU: Ön kaydı alınan kişinin başvurusu, incelenerek ilgili programa göre yeterliliğine karar verilir. Bu karar verilirken gerekli durumlarda sınav yapan personelden de onay alınmalıdır. Başvuru şartları sağlanıyorsa belgelendirme programına kabul edilir. Kesin başvurunun alınabilmesi için, ilgili programda belirtilen gerekli evrakların tamamlanması gerekmektedir.

Aday başvurusuna ilişkin dekont, ilgili Meslek Başvuru Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesi imzalanıp, Ege Vizyon Akademiye ulaştırılmalıdır.

Sınav takviminin takibi aday sorumluluğundadır. Tüm adaylar sınav haklarını, ilan edilmiş tüm sınav yerlerinde ve tüm sınav tarihlerinde kullanmayı talep edebilir. EGE VİZYON AKADEMİ her adayı tek tek arayarak sınav takvimini duyurmakla yükümlü değildir. İnternet sitesi ilanı yoluyla kamuya duyurmaktadır.