Close

EGE VİZYON AKADEMİ KALİTE Müdürü Ayşe Şahin TS EN ISO / IEC 17024 Nedir ? Uygunluk Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu İçin Genel Şartlar Nedir? (13 Eylül 2015)

ISO 17024 standardı personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren ulusular arası bir standarttır. ISO 17024 standardı ; ISO 17025 ISO 17021 vb akreditasyon standartları gibisertifikasyon belgelendirme kuruluşlarının uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir.

TS EN ISO IEC 17024 PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ AMACI

Şu anda 80’in üstünde ülkede yürürlükte olan ISO 17024 standardının başlıca amacı,belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslar arası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır.

TS EN ISO IEC 17024 PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ YARARI

TS EN ISO IEC 17024 standardını farklı ve faydalı kılan özelliği, ilk kez, ‘personel yetenekleri’ konusunun ciddi şekilde ele alınmasıdır. Bu yaklaşım, çalışma alanı ne olursa olsun, kuruluş için iş performansını önemli düzeyde arttıracak ve aynı zamanda personel belgelendirme sertifikasyonunun önemini ve değerini de ortaya koymaktadır.

TS EN ISO IEC PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ KAPSAMI

TS EN ISO IEC 17024 standardı, genel hatlarıyla, personel belgelendirmesiuygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sisteminingereği olan bir dizi şartı içerir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir