Close

Ege Vizyon Akademi Yöneticisi Çağlar Kalkan Açıkladı (19 Eylül 2015)

Ege Vizyon Akademi ortağı ve yöneticisi, Tekstil Mühendisi, Asınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Enerji Yöneticisi gibi çok yönlü vasıfları ve çalışamaları ollan Çağlar KALKAN yaptığı açıklamada;

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.dedi.

KALKAN, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan çalışanların sadece ülke içinde değil yurt dışında da geçerli olan bir belgeye sahip olacaklarını söyledi.

Özellikle, Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç iş yaşamının nitelik talepleri için işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün oluşturulmasını sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir