Close

Ege Vizyon Akademi Yönetim Kurulu Adına M. Murat Bozkurt Yeni Türkiye Yeterlilik Çerçevesine Dair Tebliği Anlattı (02 Ocak 2016)

Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin yürütülmesi hususunda önemli bir adım daha yeni yılın 2. gününde Resmi Gazete vasıtası ile kamu oyuna duyuruldu. Gelişen ülkemizin Avrupa Birliği Uyum esasları içerisinde yer alan Mesleki Yeterlilik Çerçevelerinin nihai şeklini almasında Mesleki Yeterlilik Kurumu, MEB, Yüksek Öğrenim Kurumu Başta olmak üzere sosyal tarafların da katılıdığı teknik çalışma gruplarının katkıları olmuştur.

Yayınlanan Tebliğ ile, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek çalışmalara MEB ve Yüksak Öğrenim Kurumu da katılacaktır..

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ile Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin seviye tanımlayıcıları arasında açık ve tanımlanabilir bir ilişkili olacağı, referanslama süreçlerine uluslar arası uzmanların dahil olacağı, referanslama sürecindeki kalite güvence organlarının mutakabatları ile yetkili otoriteler tarafından onaylanmasını, uygun, şeffaf, güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak yeni düzenlemelerin yapılacağı yaklaşık 3 yıllık bir süreç başlamış bulumaktadır.

Süreçte emeği geçen ve geçeçek olan herkese kolaylıklar diliyor, ülkemize de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Ege Vizyon Akademi Yönetim Kurulu adına,

Mehmet Murat BOZKURT

2 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29581

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 23/A maddesi ile 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160102-3.htm

Eki için aşağıdaki linki açabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160102-3-1.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir