BAŞVURU İÇİN GEREKENLER : 2 adet fotoğraf , kimlik fotokopisi, başvuru formu (ıslak imzalı olarak EVAK adresine kargo yapılacaktır). Başvuru formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirildikten sonra sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

TECRÜBE ÖN ŞARTI : Yok

EĞİTİM ÖN ŞARTI : Yok

KURS ÖN ŞARTI : Yok

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ : 5 yıl

GÖZETİM SIKLIĞI : Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

YENİDEN BELGELENDİRME :Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

SINAV STANDARTLARI :15UY0241-4 ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 4

BAŞARI NOTU : Teorik ve Pratik sınav olan değerlendirme yapılır. A1 İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri biriminden %80, B1 ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ HAZIRLAMA YETERLİLİK BİRİMİ’nin teorik ve performans sınavlarından %80, B2 ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ’nin teorik sınavından %80, performans sınavından ise %90 başarı beklenmektedir.

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.