Close

Görevlendirme İle Personel Alımı (18 Eylül 2016)

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri ortaöğretim kurumlarında öğretmen bulunamayan alanlarda öğretmen olarak görevlendirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının, 7 Eylül 2013 tarihinde 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre 4. Seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin, ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler ve uzmanlarla beraber öğretmen olarak görevlendirilebilmesinin önü açılmıştır.

Yönetmeliğin ilgili maddesi ve diğer hususlar;

Uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi, görev ve sorumlulukları;

MADDE 93-

(1) Okullarda, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda uzman, usta öğretici veya dördüncü ve daha üst seviyede Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişiler görevlendirilir.

(2) Usta öğreticilerle meslek alanında/dalında öğretmen olarak atanabilme yeterliliğine sahip olanlar arasından seçilecek uzmanlar Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen çalışma süresi kadar görevlendirilir. Uzman olarak görevlendirilenler bağımsız, usta öğreticiler ise öğretmen gözetiminde ders okuturlar. Görevlerini öğretmenlik sorumluluğu içinde müdürün belirleyeceği esaslara uygun olarak yürütürler.

(3) Gönüllü usta öğreticiler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları doğrultusunda ücretsiz olarak görevlendirilebilirler.

(4) 65 yaşını doldurmuş olanlara uzman ve usta öğreticilik görevi verilmez.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin hak sahiplerine bir çok yararının yanısıra öğreticilik yapmak yolu ile yeni bir iş imkanı daha sağlanmaktadır. Bilginin ve deneyimim önemli olduğu günümüzde Mesleki Yeterliliğini Belgelendirenlerin önünü ve kazanç kapılarını açarak ödüllendirmenin yanı sıra bilgi ve deneyimden toplumun yararlanmasını sağlayacak alternatif yollar sunmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir