Close

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri Okullar Çalışabilecek M. Murat Bozkurt (16 Eylül 2016)

Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Genel Müdürü Mehmet Murt BOZKURT; Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireyler ortaöğretim kurumlarında öğretmen bulunamayan alanlarda öğretmen olarak görevlendirilebileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının, 7 Eylül 2013 tarihinde 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre 4. Seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin, ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler ve uzmanlarla beraber öğretmen olarak görevlendirilebilmesinin önü açılmıştır.

Yönetmeliğin ilgili maddesi ve diğer hususlar;

Uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi, görev ve sorumlulukları;

MADDE 93-

(1) Okullarda, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda uzman, usta öğretici veya dördüncü ve daha üst seviyede Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişiler görevlendirilir.

(2) Usta öğreticilerle meslek alanında/dalında öğretmen olarak atanabilme yeterliliğine sahip olanlar arasından seçilecek uzmanlar Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen çalışma süresi kadar görevlendirilir. Uzman olarak görevlendirilenler bağımsız, usta öğreticiler ise öğretmen gözetiminde ders okuturlar. Görevlerini öğretmenlik sorumluluğu içinde müdürün belirleyeceği esaslara uygun olarak yürütürler.

(3) Gönüllü usta öğreticiler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları doğrultusunda ücretsiz olarak görevlendirilebilirler.

(4) 65 yaşını doldurmuş olanlara uzman ve usta öğreticilik görevi verilmez.

Görüleceği gibi Mesleki Yeterlilik Belgesinin hak sahiplerine bir çok yararının yanısıra öğreticilik yapmak yolu ile yeni bir iş imkanı daha sağlanmaktadır diyen BOZKURT, devletimiz bilgiye ve deneyime önem verdiğini Yeterliliğini Belgelendirenlerin önünü ve kazanç kapılarını açarak ödüllendirmete yanı sıra bilgi ve deneyimden toplumun yararlanmasını sağlayacak alternatif yollar sunmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Sistemini hep birlikte doğru ve kaliteli işletmemiz gerekir diyen BOZKURT, Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme firması olarak çalışmalarımızı toplum menfaatlerini öncelik kabul ederek yürüttülklerini söyledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir