Close

Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmanın Yararları Çağlar Kalkan (23 Eylül 2015)

Ege Vizyon Akademi ortağı ve müdürü Çağlar KALKAN, neden Mesleki Yeterlilik Belgesi sorusuna cevap verdi:

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMANIN YARARLARI NELERDİR?
İŞVERENLER İÇİN;

 • İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerileri önceden bilmek ve bundan emin olmak.
 • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişileri istihdam ederek iş ve rekabet gücünü artırmak.
 • İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamak
 • İlgili koşullar karşılandığında 5510 sayılı kanunun 81. Maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan işveren hisselerine ait tutarları, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması.
 • Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4447 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle birlikte istihdam teşvikini düzenleyen Geçici 10. Madde (01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir) gereğince, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ait yeterlilik belgesine sahip çalışanların sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı (12-48 ay arasında) İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Bu teşvik 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her sigortalı için geçerlidir.

BİREYLER İÇİN;

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan kişiler, 7 Eylül 2013 Tarihinde 28758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Yönetmeliği” ne göre işyeri açabilme hakkına sahiptirler.
 • Yine aynı yönetmeliğe göre (7 Eylül 2013 Tarihinde 28758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Yönetmeliği” 93. maddesine göre) okullarda öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda USTA ÖĞRETİCİ ve uzmanlarla birlikte çalışabilmektedirler.
 • 16.10.2010 Tarihinde yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeleri Ustalar Hakkında Yönetmelikte” 11. Maddeye göre inşaat ve tesisat işlerinde çalıştırılacak ustaların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu kılınmıştır.
 • KOSGEB tarafından KOBİ’lere, akredite kuruluşlardan alınmak koşulu ile 2500 TL’na kadar eğitim ve belgelendirme desteği verilmektedir.
 • Zorunlu temel eğitim almış olan ve Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişi, ön koşulsuz MYK tarafından yetkilendirilmiş Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezleri’ne başvuruda bulunabilir.
 • Akredite olmuş bir merkezden alınacak belgeler (sertifikalar), öncelikle yurtiçinde ve sonraki süreçte de Avrupa Birliği ülkelerinde işe girişlerde geçerli olacaktır.
 • İşverene sağlanan teşviklerle, belge sahibi olan kişilerin istihdam olmalarına katkı sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir