Close

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesinin Sağladığı Teşvikler (13 Eylül 2015)

İŞVERENLER İÇİN

İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,

İnsan kaynakları yönetiminde, seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, bilgi,beceri ve yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması,performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.

SİGORTA İŞVEREN PAYI DESTEĞİ

Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ait yeterlilik belgesine sahip 18 – 29 yaşarasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar için 48 ay süreyle; bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle; aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir