Close

Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme – Kalite Ayşe Şahin (03 Ocak 2016)

Kalite ile ilgili bilinen ilk kayıtlar MÖ 2150 yılına kadar uzanır. Ünlü Hamurabi Kanunları’nın 229. maddesinde şu ifadeler ile ülkesi genelinde toplam kailte hedefi yer alır; ‘’eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur’‘. Günümüzdeki kalite sistemlerine göre cezai sürecini fazlasıyla sert bulsak da, toplam kalite anlayışının ve uygulamalarının eksikliği – uygunsuzluğu yaşamsal keyfi kaçırmanın yanısıra kimi zaman yaşamın sonlanmasına varan sonuçlar doğurduğunu da unutmamak gerekir. Ki bu sonuçlar bize kalite anlayışı ve uygulamalarının önemini bir kez daha göstermektedir.

Kalite (Qualites) Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen “qualis” kelimesinden gelmektedir. Buna göre kalite hangi ürün veya hizmet için kullanılıyorsa, onun ne olduğunu ifade etmeğe yöneliktir. Oysa günümüzde kalite, daha çok üstünlüğü ve iyi oluşu ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle kalite, kişisel değerleri içermektedir.

Kalite üzerine, değişik bakış açıları ve değişik ekoller tarafından farklı tanımlar olsa da günümüzde ülkeler arasında Mesleki Yeterlilik konusunda ortak tanımlama ve uygulama çalışmaları oldukça yoğunlaşmıştır. Europass (Avrupa Pasaportu) oluşturulması ve devamlılığının sağlanması için gösterilen çabalar önemli bir örnektir.

Genel bir tanım olarak; kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Ülkemizde dünya çapında evrensel iyi kalite uygulamaları olsa da maalesef toplam kalite anlayışı – uygulamalarında gerilerde kalmaktayız.

21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu TBMM de kabulü ile Mesleki Yeterlilik alanında toplam kalitenin düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi için önemli bir adım atılmıştır. Yavaş İlerleyen süreçlerle de olsa Mesleki Yeerlilik ve Belgelendirme başlatılmıştır. İŞKUR ve ÇSGB da destekleri ile ivme kazanan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme; halen sahada çalışmakta olan eğitim almış ve/veya almamış tüm ara istihdama yönelik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin toplam kalite anlayışı ile 1 – 8 seviyelendirilmesi yapılmıştır.

 Mesleki Yeterlilik Belgelerinin alınmasında İşsizlik fonundan desteklenmesi, İŞKUR, KOSGEB vasıtası ile işverenlere yapılan desteklerin yanısıra, 2016 yılı başında işveren destek primlerine olan desteğin 2020 yılına kadar uzatılması da toplam kalitenin oluşturulması ve yürütülmesinde önemli desteklerdir.

   Gelinen süreçte Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akredite edilerek Sınav ve Belgelendirme yetkilendirilmesi verilen kuruluşların hizmet kalitelerini üst sınırda tutmak için özverili çabaları önem kazanmaktadır. Sistemim yasamasının yapılması ve denetlemesi devlet erginin sorumluluğu olduğu gibi yürütülmesinde görev alan kuruluşların sisteme güvenin devamında ve sistemin kalıcılığının sağlanmasında önemli sorumlulukları bulunmaktadır.

   Mesleki Yeterlilik Kurumundan akredite olan ve sistemin uygulayıcısı olan kuruluşların toplam kalite anlayışlarının sertifika – kağıt üzerinde kalmayıp uygulamanın her aşamasında olması gerekmektedir. 

  Çoklu bir saç ayağı yapının her ayağının çok kıymetli olduğunu, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz her adımda sistemin kalıcılığının sağlanacağını ve toplam kalitenin de bu şekilde yakalanacağını unutmamak gerekmektedir.

   Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirmede en iyi anlayışı değil  ”hep birlikte iyi, hep birlikte kaliteli” anlayışı  toplam kaliteye ulaşmamızı sağlayacaktır.

Ege Vizyon Akademi 

Kalite Müdürü

Ayşe ŞAHİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir