BAŞVURU İÇİN GEREKENLER : 2 adet fotoğraf , kimlik fotokopisi, başvuru formu (ıslak imzalı olarak EVAK adresine kargo yapılacaktır) Ödeme dekontu. Başvuru formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirildikten sonra sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. 

TECRÜBE ÖN ŞARTI : Yok 

EĞİTİM ÖN ŞARTI : Yok

 KURS ÖN ŞARTI : Yok 

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  : 3 yıl 

NOTBelgenin geçerlilik süresi sınav parçasının kaynak  yapıldığı tarihte başlar. 

GÖZETİM SIKLIĞI : Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

YENİDEN BELGELENDİRME : Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)’da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur. Belge geçerlilik süresi olan 3 yıl sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir

SINAV STANDARTLARI: 11UY0033-3 R:02 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI 

BAŞARI NOTU : 

11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

T1 Teorik sınavda en az 60 puan alan aday başarılı sayılır. 

11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları

(T1) Teorik sınavda en az 60 puan alan aday başarılı sayılır.

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

(T1) Teorik sınavda sorulardan en az 50 puan alan aday başarılı sayılır. 

(P1) Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. 

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

(T1) Teorik sınavda sorulardan en az 50 puan alan aday başarılı sayılır.

(P1):Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

(T1) Teorik sınavda sorulardan en az 50 puan alan aday başarılı sayılır.

(P1) Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

(T1) Teorik sınavda sorulardan en az 50 puan alan aday başarılı sayılır.

(P1) Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.