BAŞVURU İÇİN GEREKENLER : 2 adet fotoğraf , kimlik fotokopisi, başvuru formu (ıslak imzalı olarak EVAK adresine kargo yapılacaktır). Başvuru formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirildikten sonra sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

TECRÜBE ÖN ŞARTI : Yok

EĞİTİM ÖN ŞARTI : Yok

KURS ÖN ŞARTI : Yok

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ :Metal Sac İşlemecinin yeterlilik belgesi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, beş yıllık bir süre için geçerlidir.

GÖZETİM SIKLIĞI :Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

YENİDEN BELGELENDİRME: Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda alçı sıva uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

SINAV STANDARTLARI:12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3

BAŞARI NOTU :Teorik ve Pratik sınav olarak değerlendirme yapılır.A1 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ , A2 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE ÇEVRE KORUMA , METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ teorik sınavlarından % 70 , A4 METAL SAC /LEVHA İŞLEME  teorik sınavından %70 başarılı olması ve performans sınavındaki her bir adımda başarılı olması beklenir.