BAŞVURU İÇİN GEREKENLER : 2 adet fotoğraf , kimlik fotokopisi, başvuru formu (ıslak imzalı olarak EVAK adresine kargo yapılacaktır). Başvuru formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirildikten sonra sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

TECRÜBE ÖN ŞARTI : Yok

EĞİTİM ÖN ŞARTI : Yok

KURS ÖN ŞARTI : Yok

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ : 5 yıl

GÖZETİM SIKLIĞI : Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

YENİDEN BELGELENDİRME:Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda teorik ve performans sınavlarına girilerek uzatma yapılır.

SINAV STANDARTLARI:12UY0085-4 METAL SAC İŞLEMECİ

BAŞARI NOTU :Teorik ve Pratik sınav olan değerlendirme yapılır.A1 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, A2 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE ÇEVRE KORUMA, A3 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ teorik sınavlarından %70,  A4 METAL SAC /LEVHA İŞLEME teorik sınavından %60 başarılı olması ve performans sınavındaki her bir adımda başarılı olması beklenir.

Teorik ,mülakat ve uygulama sınavının hepsinden başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.