Close

MYK Tarafından Ulusal Meslek Standadı Belirlenmiş Meslekler Hakkında Bilgilendirme (30 Eylül 2016)

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sayı : 93417974-203.1.1-31361                                                                   Tarih: 26/08/2016

Konu : MYK Tarafından Ulusal Meslek Standadı Belirlenmiş Meslekler Hakkında Bilgilendirme

İlgi : Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamın korunmasına ve arttırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile mesleki eğitim kursları düzenlemektedir.

Hizmet alımı ve işbirliği yöntemi ile yürüttüğümüz mesleki eğitim faaliyetlerimiz 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde ve Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2013/1) belirlenen kriterler çerçevesinde tarafsızlık ve fırsat eşitliği sağlanarak gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuz tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları, işgücü piyasasının nitelikli işgücünü ihtiyacını karşılamada ve işsiz bireylerin beceri kazanmasında önemli bir role sahiptir.

Mesleki eğitim kursları ile hem işsiz bireye nitelik kazandırılmakta, hem de bireyin istihdam edilebilirliği kolaylaştırılmaktadır. Özellikle istihdam garantili olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarında istihdamın eğitim alınan meslekte gerçekleştirilmesi nitelik ve beceri kazanan bireyin istihdam edilmesi ve istihdamın sürekliğinin sağlanması açısından önemlidir. Mesleki eğitim kursları düzenlenirken öncelikli olarak ilgili Yönetmeliğin 28. maddesinde yer alan hükümler gereğince bir meslekte ulusal standart Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş ise o meslekte kullanılacak eğitim programının (modülü) onaylama işlemini yapan MEB veya üniversitenin Ulusal Standardı dikkate alması ve buna göre programı revize etmesi şart olup bu şekilde revizesi yapılmış programlar kullanılmaktadır.

Bu çerçevede yüklenici tarafından il müdürlüğüne iletilen onaylanmış program tarihinin standardı yayınlanan mesleğin tarihinden önce olmaması gerekmektedir. Yani yüklenici ulusal meslek standardının yayınlanma tarihinden önce onaylatılmış bir eğitim programını revize ettirmesi gerekmektedir. “Örneğin Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servisi Personeli (Seviye 4)” mesleğinin ulusal standardı Resmi Gazetede 18.04.2016 tarihinde yayınlanmıştır.

İlgili meslekte uygulanacak olan eğitim programının onay tarihinin 18.04.2016 tarihi ve sonrasında olmasına dikkat edilmeli bu tarih ve sonrasındaki onaylanmış eğitim programları ile sözleşme/protokol imzalanmalıdır.

Bu süreç sözleşme/protokol imzalanmadan önce hizmet sağlayıcılara mutlaka hatırlatılmalıdır. 18.04.2016 tarihinden önce onaylanmış bir eğitim programı ile hiçbir şekilde mesleki eğitim kursu sözleşme/protokolü imzalanmamalıdır.” Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2013/1) “10. Kurs eğitim programları” başlığı içerisinde de belirtildiği gibi hangi meslekte MYK tarafından ulusal standart belirlendiği hususu MYK’nın resmi internet sitesinde (http://myk.gov.tr/index.php/en/ulusal-meslek-standard-ana) yer almakta olup her bir kursun açılmasından önce mutlaka teyit edilmesi gereklidir.

Yine aynı başlık içerisinde yer alan eğitim programlarının onaylanmasına ilişkin süreçler dikkate alınarak iş ve işlemler yürütülmelidir. Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen mesleki eğitim kursları, 5544 sayılı Kanun gereğince ulusal standartları ve yeterlilikleri belirlenen mesleklerdeki sınav ve belgelendirme mevzuatına göre yapılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 39. maddesinde standardı belirlenmiş olan mesleklerde sınav ve belgelendirme sürecinin nasıl yapılacağı ifade edilmektedir. Yine ilgili genelgenin mesleki eğitim kursları “16.3 Sınav ve Belgelendirme” başlığı altında konu ile ilgili iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği detaylı bir şekilde açılanmıştır.

Sınav ve belgelendirme süreci ilgili hükümler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Hangi meslekte yeterlilik belirlendiği ve yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu olup olmadığı hususunu; http://myk.gov.tr/index.php/en/ulusal-yeterlilikler   ve  http://myk.gov.tr/index.php/en/snav-ve-belgelendirme   adreslerinden takip edilmesi, iş ve işlemlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurslarda eğitim programı, sınav ve belgelendirme sürecine ilişkin yukarıda belirtilen hususlara gerekli hassasiyetin il müdürlükleri/hizmet merkezlerince dikkat edilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Emrullah ASLAN Genel Müdür a. Daire Başkan V.

EK : DAĞITIM: 81 İl ve Şubeler .
İstihdam Uzmanı : A. ÇOBAN
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir