Ege Vizyon Akademi olarak;

 • TS EN ISO/IEC 17024 : 2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” Standardı, gereğince personel belgelendirmesi faaliyetini yürütmeyi,
 • Akreditasyon kuralları çerçevesinde, iç ve dış kaynaklı tüm çalışanların yardımı ve katılımı ile en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamayı,
 • Personel Belgelendirme faaliyetlerini; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış olan Ulusal Yeterlilikler ve Ulusal Meslek Standartları ve ilgili tüm Yasal Mevzuatlar gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Belgelendirme prosesi boyunca, ölçme ve değerlendirmeye yönelik politikaları oluşturmayı, sürekli olarak geliştirmeyi ve dokümante etmeyi,
 • Bünyemizde çalışan tüm personelin politikalarımızdan ödün vermeden hizmet vermesini sağlamayı,
 • Gizliliğimiz ve tarafsızlığımızdan ödün vermeden sistemimizi sürekli gözden geçirmeyi ve güvenilir hizmet vermeyi,
 • Kuruluşumuza iletilen itiraz ve şikâyetleri en kısa sürede gerekli inceleme ve değerlendirme yaparak cevaplamayı,
 • Personel Belgelendirme hizmetlerini, ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürmeyi,
 • Belgelendirme Faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini benimsemeyi, belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlanması için gereken güvenceleri oluşturmayı,
 • Kuruluşumuzun içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması risklerini yönetmeyi,
 • Personel Belgelendirme faaliyetleri için, nitelikli ve yeter sayıdaki personeli istihdam etmeyi ve niteliklerini sürekli geliştirmek için gerekli tüm eğitimleri vermeyi,
 • Kurum, kuruluş ve kişilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, herhangi bir maddi kaygı taşımaksızın verdiği Personel Belgelendirme hizmetinin en üst düzeyde sunulmasını sağlamayı,
 • Personel Belgelendirme talebinde bulunan tüm adaylara; adil, tarafsız ve eşit yaklaşımlarda bulunmayı, bu bağlamda bağımsız, tarafsız ve gelişime odaklı süreçleri işletmeyi,
 • Objektifliği güvence altına alarak, sadece yeterliliği hak etmiş kişilere, adil bir belgelendirme yapmayı,
 • Belgelendirdiğimiz tüm kişilerin bilgilerini, gizlilik ve güvenlik şartlarımıza göre korumayı ve sağlamayı taahhüt ederiz.                                                                             

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize verdiğimiz hizmeti gizlilik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak sürdürürken, aynı zamanda da kaliteli ve sürekli iyileştirmeye açık bakış açımızla etkin belgelendirme yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Yetkin personelimiz , tarafsız ekibimiz ve müşterilerimizle birlikte büyüyerek sektörün öncü kuruluşları arasında yer almaktır.

 

GENEL MÜDÜR