Close

Ayşe Şahin Akreditasyonu Ve Ege Vizyon Akademiyi Anlattı (13 Eylül 2015)

Ege Vizyon Akademi Kalite yöneticisi Ayşe ŞAHİN, firmamız temeli akreditasyon, sınav  ve belgelendirmeye dayanmaktadır dedi. Bu sebeple öncelikle akreditasyonun ne olduğunu iyi tanımlamamız gerekir diyen ŞAHİN, Kalite ve kalite yönetiminin ülkemizde önemli bir sorun olduğunu söyledi. Firmamız Ege Vizyon Akademi kuruluşu olan 2015 ocak ayından itibaren kalite politikası ve kalite yönetimi üzerine özverili çalışmalar yaptığını dile getiren ŞAHİN, sonrasında Mesleki Sınav ve Belgelendirmeyi yürütmemiz ve yönetmemiz sağlam bir temele oturmuştur dedi.

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standardlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Akredite hizmetlerin küresel kabulü noktasında ise akreditasyon hizmetinin kendisinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşmaktadır. Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması ise akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) vb uluslar arası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan çok taraflı tanınma anlaşmaları ile tesis edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir