Close

İş Güvenliği Uzmanlarına (13 Eylül 2015)

Değerli İş Güvenliği Uzmanları,

ISAF İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı 10 – 13 Eylül 2015 de sizlerle birlikte olma imkanı bulduk. Öncelikle mesleğini – işini seven siz değerli sektör mensupları – sahiplerini saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Biz Ege Vizyon Akademi ekibi olarak Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi yetkinliği ile kurulmuş bir firmayız. Tanıtım – bilgilendirme – çözüm ortakları ile temas ve iş güvenliği uzmanları ile tanışma amacı le katıldığımız fuarda güzel insanlarla tanışmanın, ileriye yönelik işbirliklerinin başlangıcını yapmış olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Siz değerli uzman arkadaşlarımıza affınıza sığınarak bir serzenişimi de dile getirmek isterim. Standımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi sırasında maalesef 40 meslekte mecburiyet haline gelmiş Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında ciddi bir bilgi eksikliği olduğu dikkatimi çekti. Birlikte olduğumuz İş Güveliği Uzmanı arkadaşlarımıza hem bilgilendirme hem de devamlı irtibatta kalma hakkında doğru ve güzel bir iletişim kurduk.

Bu sebeple; Aşağıda siz değerli İş Güvenliği Uzmanı dostlarımızla paylaşmak istediğimiz hususları bilgilerinize sunmak isterim.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı.

23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklere Kanunun 24 üncü, 61 ila 76 ncı maddelerinde yer verildi.

  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.
  • Bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun getirilmesine yönelik gerekli değişiklikleri on iki ay içerisinde yapacaktır.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
  • Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirilmiştir.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir.  Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.
  • Ayrıca, yeni görevlerin ifa edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurumsal kapasitesini geliştiren değişiklikler yapıldı.

Gelinecek son noktada;

MYK belgeleri verilecek Meslekler 5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

Değerli İş Güvenliği Uzmanı dostlar,

Yukarıda vermiş olduğum hatırlatmaların kaynağı Mesleki Yeterlilik Kurumu resmi web sitesinde de   ( http://www.myk.gov.tr/ ) mevcuttur.

Saygılarımı ve sevgilerimi sunar, kazasız huzurlu bir çalışma hayatı dilerim.

Ege Vizyon Akademi

Genel Müdürü

Mehmet Murat BOZKURT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.